Debat3el Pechakucha – Rogelio Rivel Escola de les Arts del Circ

 1. Cristina Muñoz Calvet says:

  Judith, molt bona PAC! Recull l’objectiu general de l’activitat i conté la informació demanada, només comentar-te algunes observacions:

  – A l’inventari crec que falta detall. Has ubicat les formes de senyals al mapa però m’ha faltat el llistat de tots els senyals que es necessita per dur a terme el projecte. Com per exemple fer una taula amb tipus de senyal, unitats, tipologia, format…

  – Bona representació de les senyals operacionals, direccionals i identificatives. Però en algunes d’elles em dona la sensació que la imatge està una “mica” borrosa/pixelada i crec que amb el gran esforç que has fet aquest punt et contraresta com a dissenyadora.

  – En els exemples d’implementació (mokups), passa una mica el mateix que el que t’he comentat en el punt anterior. Hi ha algunes imatges que has escollit amb baixa resolució i fa que no llueixi el que hauria.

  – PDF i vídeo, perfectes! Molt ben estructurats i el projecte s’entén molt bé.

  – Bona estructura, redacció i jerarquia de la informació.

  – Bona reflexió final i aportació de solucions a problemes.

  T’adjunto la rubrica perquè puguis veure i valorar la teva nota final.

  Enhorabona per la feina!

   

 2. Cristina Muñoz Calvet says:

  Qualitat i coherència de l’argumentació del concepte: s’ha fet una anàlisi de tipologies d’usuari, s’ha definit una proposta de valor clara i única pel projecte, el concepte respon als objectius definits… – (1 punt de 1 punt)
  Qualitat i coherència de la descripció del sistema: creació d’un inventari detallat dels senyals que formaran part del sistema. Organitzat per grups de senyals, ubicació, característiques… – (0,5 punt de 1 punt)
  Qualitat estètica i funcional del sistema gràfic. S’ha definit una identitat gràfica pensada per l’espai, seguint una coherència amb el concepte. La identitat visual és clara: logotip, definició de colors, tipografies, layout, composició dels senyals… – (1 punt de 2 punts)
  Originalitat, innovació i eficacia del sistema. La proposta presenta un disseny, tant a nivell gràfic com objectual, innovador i busca anar més enllà de propostes ja creades – (1,5 punts de 2 punts)
  Adequació i coherència del sistema objectual: els materials són adequats i coherents amb el concepte, es presenta informació técnica per la seva aplicació (mides, marges, proporcions, aplicació de materials…). – (2 punts de 2 punts)
  Inclusió a nivell de sostenibilitat i respecte al medi ambient. Així com inclusió en propostes per tot tipus d’usuaris. – (1 punt de 1 punt)
  En la presentació hi ha un ordre clar de l’estructura dels continguts i cura de la correcció ortogràfica i d’estil. – (1 punt de 1 punt)
  NOTA FINAL: 8

 3. Judith Montiel Ortega says:

  Hola Cristina, i Laura! La Laura m’acaba d’avisar de que no es va pujar bé el pdf, disculpeu les molèsties, noies. Pel que sembla no es va carregar bé l’arxiu i hi ha pàgines en blanc!

  Laura, te l’envio per correu, perquè així el puguis avaluar bé.

   

  Moltíssimes gràcies a les dues!

Debat2el Debat – Reflexió d’un projecte (PAC3)

 1. Lluc Serra Plana says:

  Hola Judith,

  Trobo molt interessant el que ha creat l’agència Heine Jones. Com tu dius, no només han implementat un sistema que és amable amb l’entorn natural fet a partir de material respectuós, resistent i robust i combinat amb pantalles led. Si no que també que creen un cert vincle amb l’usuari amb l’espai, és a dir, totes aquelles persones que passen per allà esquiant o fent alguna activitat de neu.

  Crec que han sabut portar aquest projecte i desenvolupar-lo a un nivell molt alt, ja que no és fàcil poder implementar tot el que he dit i que tot quedi cohesionat perfectament.

   

 2. Odette Fontanes Molina says:

  Hola Judith!

  Tal i com comenta el Lluc, trobo que el projecte creat per l’agència d’Heine Jones és molt interessant. El fet de que hagin fet servir un sistema que és amable amb el medi natural que l’envolta fa que no sigui un impacte negatiu en el seu entorn. El que ajuda a que quedi ben integrat a l’entorn és que estigui fet d’un material robust, igual que serien els arbres.

  Al tractar-se d’un parc natural el que es vol és que no ‘destaquin’ les senyals, sinó que quedin ben integrades sense molestar a l’entorn i trobo que l’agència ho ha aconseguit. I no només això, sinó que, tot i integrar-lo a l’espai, també han sabut integrar-li tecnologia sense que estorbi als usuaris de l’entorn.

  L’únic aspecte negatiu que hi trobo és com se’ns dona la informació a través dels tòtems. Crec que la mida de la tipografia i la col·locació de la informació dins del quadrat informatiu del tòtem es podria recol·locar per a que es pugui entendre millor.

  Per acabar, trobo que és un bon referent per a inspirar-te en el teu treball ja que aquest estil es pot integar força bé en els teus dissenys, et desitjo molta sort!