Publicat per

Pac 3: Formalització del sistema

Publicat per

Pac 3: Formalització del sistema

PAC3 - Formalització del sistema …
PAC3 - Formalització del sistema …

Debat0el Pac 3: Formalització del sistema

No hi ha comentaris.

Publicat per

PAC 2 – Estratègia i conseptualització

Publicat per

PAC 2 – Estratègia i conseptualització

PAC2 - Conceptualització i estratègia …
PAC2 - Conceptualització i estratègia …

Debat1el PAC 2 – Estratègia i conseptualització